Overige mogelijkheden voor klachten

Wij vinden een goede relatie met onze klanten belangrijk. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden over ons bent. Laat het ons weten, dan kunnen we er iets aan doen.


Wat doen wij met jouw klacht?

Jouw klacht wordt geregistreerd in ons klachtenregistratiesysteem, waarna jouw klacht in behandeling wordt genomen door een persoonlijke klachtencoördinator. Hij/zij overlegt voor jou met de betreffende afdeling hoe wij de klacht voor je op kunnen lossen. Je ontvangt uiterlijk binnen twee weken een inhoudelijke reactie. Mocht er meer tijd nodig zijn voor de afhandeling van jouw klacht, dan informeren wij jou hierover.


Klacht voorleggen aan onze directie

Lukt het ons niet om gezamenlijk tot een oplossing te komen, dan kun je jouw klacht nog voorleggen aan onze directie, voor een heroverweging.


Klacht voorleggen aan de ombudsman en SKGZ

Heeft je klacht, nadat hij is voorgelegd aan de directie, voor jou nog steeds niet het gewenste resultaat opgeleverd of heb je binnen 30 dagen geen reactie ontvangen? Dan kun je je wenden tot de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) te Zeist. Alle klachten worden daar in principe eerst behandeld door de Ombudsman Zorgverzekeringen. Deze probeert via een bemiddelingstraject een oplossing te vinden voor het probleem. Is dat traject niet succesvol geweest, dan kun je daarna je klacht voorleggen aan de SKGZ. De SKGZ zal op basis van de beschikbare informatie een bindend advies uitbrengen. Bindend wil zeggen dat zowel jij als ik! zich aan dit advies dienen te houden. Voor het in behandeling nemen van de zaak wordt een entreegeld gevraagd. De hoogte hiervan kun je vinden op www.skgz.nl.

De Ombudsman en de SKGZ zijn beiden te bereiken via: 
Postbus 291 
3700 AG Zeist 
Telefoon: (088) 900 69 00 
Internet: www.skgz.nl


Klacht voorleggen aan rechter

Het is mogelijk om na de behandeling van je klacht door de SKGZ deze voor te leggen aan de Burgerlijke rechter. Deze beoordeelt de zaak niet opnieuw, maar voert een beperkte toets uit naar de inhoud en de totstandkoming van het bindend advies.