Veelgestelde vragen

Top ik

Eigen risico

Wettelijk geldt er in 2016 een eigen risico van € 385,-. Met dit eigen risico betaal je een deel van je eigen zorgkosten. De overheid heeft het verplichte eigen risico vastgesteld. Voor lagere inkomens wordt deze verhoging grotendeels gecompenseerd door een verhoging van de zorgtoeslag.

Naast het eigen wettelijk eigen risico kun je een vrijwillig eigen risico kiezen. ik! geeft 2 opties; geen extra eigen risico of een extra eigen risico van € 500,-. Neem je een eigen risico, dan krijg extra korting op je zorgpremie.

Voor de volgende zorgkosten betaal je geen eigen risico:

 • Huisartsenzorg (m.u.v. uitbestede laboratoriumonderzoeken)
 • Ketenzorg
 • Kraamzorg en verloskundige hulp (m.u.v. laboratoriumonderzoeken, medicijnen, vlokkentest en ambulance)
 • Hulpmiddelen in bruikleen
 • Verpleging en verzorging thuis
 • Nacontroles van een nier- of leverdonor
 • Vervoer van een donor
 • Zorg uit uw aanvullende verzekering
 • Zorg voor kinderen tot 18 jaar

Geldt het eigen risico voor alle zorg?

Nee, het eigen risico geldt niet voor:

 • Huisartsenzorg (m.u.v. uitbestede laboratoriumonderzoeken)
 • Ketenzorg
 • Kraamzorg en verloskundige hulp (m.u.v. laboratoriumonderzoeken, medicijnen, vlokkentest en ambulance)
 • Hulpmiddelen in bruikleen
 • Verpleging en verzorging thuis
 • Nacontroles van een nier- of leverdonor
 • Vervoer van een donor
 • Zorg uit uw aanvullende verzekering
 • Zorg voor kinderen tot 18 jaar

Met een basisverzekering van Avéro Achmea betaal je daarnaast ook geen eigen risico voor de directe kosten van de medicatiebeoordeling chronisch gebruik van receptgeneesmiddelen uitgevoerd door een hiervoor gecontracteerde apotheek.

Wil je weten of een eigen risico of eigen bijdrage geldt voor jouw zorg?
Bekijk dan ons vergoedingenoverzicht.

Liever een lager eigen risico?

Liever geen € 500,- vrijwillig eigen risico? Dan kost een basisverzekering € 98,51
 • Een Alles-in-1 Gericht pakket is er al vanaf € 104,27 per maand.
 • Een Alles-in-1 Goed pakket is er al vanaf € 115,03 per maand.
 • Een Alles-in-1 Beter pakket is er al vanaf € 127,85 per maand.

Eigen bijdrage

Voor bepaalde zorg, zoals zittend ziekenvervoer, betaal je een eigen bijdrage. Deze bijdrage is door de overheid vastgesteld. Geldt er een eigen bijdrage voor jouw zorg dan betaal je eerst de eigen bijdrage. Kosten die overblijven worden verrekend met je eigen risico. Het bedrag dat daarna overblijft kan vergoed worden vanuit de basisverzekering.

Voorbeeld: je maakt in 2016 gebruik van zittend ziekenvervoer voor een bedrag van € 200,-. De eigen bijdrage hiervoor is € 98,-. Deze kosten betaal je zelf.

Het bedrag dat daarna overblijft: € 200 - € 98 = € 102,-. Deze kosten vallen binnen het eigen risico van € 385,-. Dus deze kosten betaal je ook nog zelf. Je houdt dus nog een eigen risico over van € 385 - € 102 = € 283,-.

Ik heb al hulpmiddelen in bruikleen via mijn vorige verzekeraar. Moet ik dit aan ik! doorgeven?

Ja, dit moet je aan ons doorgeven. Je kunt hiervoor gebruik maken van dit formulier. In de meeste gevallen neemt ik! de bruikleen over van de vorige verzekeraar.

Hoe weet ik om welke geneesmiddelen het gaat?

De lijst Preferente Geneesmiddelen vind je hier. De apotheker weet welke middelen mogen worden afgeleverd. Als het aangewezen geneesmiddel (tijdelijk) niet leverbaar is, is de fabrikant verplicht een alternatief aan te dragen. Dit alternatief wordt dan gepubliceerd op de website van Avéro Achmea voor zorgverleners. Uiteraard worden de apothekers hiervan op de hoogte gebracht.

Hoe kan ik een nota online declareren?

In deze handleiding leggen we je uit hoe je een nota online kunt declareren.

Kan ik declareren zonder originele nota?

Nee, je kunt alleen declareren als je een scan of foto van de originele nota toevoegt aan je online declaratie, of de originele nota opstuurt per post.

Ben je de originele nota kwijt? Vraag dan een nieuwe nota op bij je zorgverlener.

Hoe lang duurt het voordat mijn declaratie is verwerkt?

We streven ernaar binnenlandse declaraties binnen 10 werkdagen aan je te betalen. Buitenlandse declaraties worden binnen 21 werkdagen betaald. In sommige gevallen lukt het ons echter niet om de declaraties binnen deze termijnen te verwerken. Bijvoorbeeld als het declaratieformulier niet juist of onvolledig ingevuld is, of als de declaratie niet compleet is. Als dit zo is dan ontvang je daarover van ons een bericht.

Moet ik jaarlijks een nieuwe zorgpas aanvragen?

Op de achterzijde van de ik! zorgpas staat de Europese zorgpas EHIC. Deze heeft een geldigheidsduur van 3 jaar na afgifte. Tegen de tijd dat je EHIC is verlopen, ontvang je automatisch een nieuwe gecombineerde ik! Zorgpas met EHIC. Mocht je zorgpas beschadigd of kwijt zijn dan kun je een nieuwe zorgpas aanvragen via onze klantenservice, bel 040 2611 999 of mail naar zorg@ik.nl.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Verpleging en verzorging wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Er zijn twee manieren waarop je verpleging en verzorging vergoed kunt krijgen: via zorg in natura of via een Persoonsgebonden Budget (PGB)


Zorg in natura
Voor zorg in natura kun je terecht bij een gecontracteerde zorgaanbieder. Vind hier een gecontracteerde zorgaanbieder bij jou in de buurt.

Kies je voor een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Dan krijg je mogelijk een lagere vergoeding.

Meer informatie hierover vind je in de polisvoorwaarden van je basisverzekering. Deze polisvoorwaarden vindt je hier.

Persoonsgebonden Budget (PGB)

Mogelijk kom je in aanmerking voor een PGB verpleging en verzorging. Lees meer over het Persoonsgebonden Budget

Verpleging en verzorging

Vanaf 1 januari 2015 wordt verpleging en verzorging (wijkverpleging) door jouw zorgverzekeraar vergoed. Het gaat hierbij om verpleging en verzorging die je thuis ontvangt. Denk hierbij aan een wijkverpleegkundige die je wast of een injectie komt geven.

Om een vergoeding te krijgen heb je een indicatie nodig. Je maakt een zorgplan, samen met een wijkverpleegkundige van de thuiszorgorganisatie in jouw gemeente. Hierin staat welke zorg, hoe vaak en hoelang je zorg nodig hebt.

Je betaalt voor deze zorg geen eigen risico en ook geen eigen bijdrage.

Je gaat met de wijkverpleegkundige bekijken naar wat je zelf nog kunt. Bijvoorbeeld met hulpmiddelen of wat de mensen in je omgeving voor je kunnen betekenen.

Wat is het verschil tussen zorg in natura en een Persoonsgebonden Budget (PGB)?

Wat is het verschil tussen zorg in natura en een Persoonsgebonden Budget (PGB)? In beide gevallen krijg je de zorg waar je recht op hebt. Er zijn wel belangrijke verschillen in de manier waarop de zorg geregeld wordt. Dit zijn de verschillen tussen zorg in natura en een PGB:

Zorg in naturaPgb
Je kunt kiezen uit zorgaanbieders met wie wij een contract hebben. Vind hier een gecontracteerde zorgaanbieder bij u in de buurt. Je bepaalt zelf wie uw zorgaanbieder wordt. Dit kan ook een naaste van je zijn. De voorwaarden vindt je in het Reglement PGB.
Jouw zorgaanbieder bepaalt in overleg met jou welke zorg u krijgt. Je koopt zelf je zorg: je sluit een zorgovereenkomst af met jouw zorgaanbieder. Ook als jouw naaste de zorgaanbieder is.
De zorgaanbieder houdt de administratie bij en declareert direct bij ons. Je moet zelf de administratie bijhouden van jouw pgb.
Wij betalen direct uit aan de zorgaanbieder. Je moet zelf de zorgaanbieder betalen. Wij betalen jou vanuit jouw PGB

Wanneer krijg ik verpleging en verzorging niet vergoed?

Je hebt geen recht op vergoeding van verpleging en verzorging als je hiervoor geen (geldige) indicatie hebt.
Voor bepaalde zorg kun je terecht bij jouw gemeente in plaats van bij jouw zorgverzekeraar. Denk bijvoorbeeld aan huishoudelijke hulp of ondersteuning bij begeleiding en dagbesteding.
Heb je blijvend 24 uur per dag zorg en/of toezicht nodig in je directe omgeving? Dan kunt u een aanvraag indienen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg CIZ. Jouw verpleging en/of verzorging valt dan onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Meestal gaat het hierbij om verpleging en verzorging bij verblijf in een instelling.

Wat zijn de taken van een wijkverpleegkundige?

De wijkverpleegkundige bekijkt samen met jou wat je aan verpleging en verzorging nodig hebt om langer thuis te kunnen wonen. Hij/Zij stelt samen met jou een zorgplan op voor deze zorg. Het zorgplan geeft aan welke zorg je nodig hebt.
De wijkverpleegkundige coördineert de zorg. Ook stemt de wijkverpleegkundige af met andere hulpverleners. Bijvoorbeeld met de huisarts en andere zorgaanbieders zoals een medisch specialist of de maatschappelijk werker. Samen stellen zij met jou vast welke zorg en ondersteuning nodig is om zo goed en zelfstandig mogelijk te kunnen blijven functioneren.
Wijkverpleegkundigen hebben daarnaast een rol in de preventieve gezondheidszorg.

Heb je in 2015 gebruik gemaakt van het pgb vv?

Vind hier de belangrijkste verschillen tussen het pgb vv 2015 en 2016.

Hoe vraag je een pgb aan voor verpleging of verzorging?

Dit doe je samen met de wijkverpleegkundige (niveau 5, HBO opgeleid) van een thuiszorgorganisatie in jouw gemeente. Hij of zij stelt de indicatie vast en stelt een zorgplan samen met jou op. Je vult samen de pgb-aanvraagformulieren in. Dit formulier bestaat uit twee delen:

 • Het verpleegkundig deel - Dit vul je samen in met je wijkverpleegkundige.
 • Het verzekerden deel - Dit vul je zelf in.

Je stuurt de formulieren en eventuele bijlagen naar ons op. Je aanvraag wordt daarna door ons beoordeeld. Als je voldoet aan de voorwaarden in het Reglement PGB, stellen wij je budget vast. Je ontvangt hiervan een toekenningsbrief. Hierin lees je hoelang je recht hebt op dit budget en tot wanneer de verwijzing geldig is.

Je vindt de aanvraagformulieren hier.

Je stuurt je aanvraagformulieren en eventuele bijlages per e-mail naar medischedienst@iak.nl of stuur het per post naar:
IAK Verzekeringen
t.a.v. de medisch adviseur
antwoordnummer 10661
5600 WB Eindhoven.

PGB verlengen

Als jouw indicatie voor verpleging en verzorging verloopt of wijzigt, moet je het PGB opnieuw bij ons aanvragen. Je neemt dan contact op met de wijkverpleegkundige die (opnieuw) een indicatie stelt. Je vult samen de aanvraagformulieren in en stuurt deze naar ons op. Dit moet minimaal zes weken voor de einddatum van jouw indicatie gebeuren. Wij beoordelen jouw aanvraag. Als je voldoet aan de voorwaarden in het Reglement PGB, stellen wij jouw budget vast. Je ontvangt hiervan een toekenningsbrief. Hierin lees je hoelang je recht hebt op dit budget en tot wanneer de verwijzing geldig is.

Je vindt de aanvraagformulieren hier.

Je stuurt je aanvraagformulieren en eventuele bijlages per e-mail naar medischedienst@iak.nl of stuur het per post naar:
IAK Verzekeringen
t.a.v. de medisch adviseur
antwoordnummer 10661
5600 WB Eindhoven.

Je zorg declareren

Je kunt de geleverde zorg alleen achteraf bij ons declareren. Ook kun je alleen zorg declareren dat daadwerkelijk verleend is. Wij maken het bedrag waar je recht op hebt binnen 10 werkdagen aan je over. Hiermee betaal je dan zelf je zorgverleners. Om jouw rekeningen te declareren, gebruik je het declaratieformulier informele zorgaanbieder of formele zorgaanbieder. Deze vind je hier.

Je kunt jouw rekeningen samen met het declaratieformulier sturen naar:
IAK Verzekeringen
T.a.v. afdeling Zorgschade
Postbus 90164
5600RT Eindhoven

Persoonsgebonden Budget (PGB)

Het Persoonsgebonden Budget (PGB) vanuit de Zorgverzekeringswet is onderdeel van verpleging en verzorging.

Je komt in aanmerking voor het pgb vv als je onder één of meerdere van de hieronder beschreven doelgroepen valt:

 1. je jonger dan 18 jaar bent, en er sprake is van verpleging en/of verzorging door complexe somatische problematiek of door een lichamelijke handicap, en:
  • er behoefte is aan permanent toezicht, of
  • 24 uur per dag zorg in de nabijheid beschikbaar moet zijn. Deze zorg moet gepaard gaan met één of meer specifieke verpleegkundige handelingen.

  Deze doelgroep wordt ook wel Intensieve Kindzorg (IKZ) genoemd.

 2. je jonger dan 18 jaar bent en bent aangewezen op verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg. Je dient te beschikken over een indicatiestelling van de medisch specialist.
 3. je langdurig, dat wil zeggen langer dan 1 jaar, op verpleging en/of verzorging bent aangewezen.
 4. je op palliatieve terminale zorg (PTZ) bent aangewezen. Jouw behandelend arts heeft vastgesteld dat de ingeschatte levensverwachting minder is dan 3 maanden.

In het Reglement Persoonsgebonden Budget (PGB) lees je meer over de voorwaarden. Je vindt dit reglement hier.

Wijzigingen doorgeven

Indien je een (wettelijke) vertegenwoordiger wil aanwijzen of de gegevens over jouw (wettelijke) vertegenwoordiger wil aanpassen geef je dit aan ons door. Je vult hiervoor het Wijzigingsformulier PGB vv in. Deze vind je hier.

Je gebruikt het Wijzigingsformulier PGB vv ook om je PGB te beëindigen of als je (tijdelijk) wordt opgenomen in een instelling of ziekenhuis.

Medische noodzaak

Het kan zijn dat u liever een geneesmiddel van een ander merk gebruikt dan u van de apotheek krijgt. U betaalt het geneesmiddel dan zelf. Dit is zo bij elke apotheek.

U krijgt wel een vergoeding als uw arts het medisch noodzakelijk vindt dat u een ander merk krijgt. Er is sprake van medische noodzaak als het medisch onverantwoord is om het aangewezen geneesmiddel te gebruiken. Uw arts schrijft dit op het recept. Uw apotheker kijkt vervolgens welk merk er wel geschikt is voor u.

Gaat u naar een apotheek zonder contract en is er medische noodzaak voor een bepaald merk? Dan voegt u een kopie van het medische noodzaak recept of een verklaring van uw arts toe bij de nota. Deze dient u dan zelf bij ons in.