Veelgestelde vragen

Eigen risico

Hoe werkt het als mijn(ziekenhuis) behandeling over meerdere jaren loopt?

Als je behandeling (DBC-zorgproduct) in 2016 start, dan verrekenen wij deze behandeling met je eigen risico van 2016. Ook als de behandeling in 2017 stopt.

Ziekenhuizen declareren hun zorg met een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie). De DBC staat voor het geheel aan zorg die je ontvangt, van zorgvraag tot diagnose en behandeling. De startdatum van een behandeling bepaalt met welk jaar wij je eigen risico verrekenen. Als je bijvoorbeeld in december 2016 geopereerd wordt en in januari 2017 het ziekenhuis verlaat, dan verrekenen wij de kosten met het eigen risico van het jaar 2016.

Een DBC-traject mag maximaal 120 dagen duren. Duurt je behandeling langer, dan wordt een vervolg-DBC gestart. Dat geldt ook als je een operatie ondergaat waarbij een vervolgafspraak of nacontrole meer dan 42 dagen na de operatie plaatsvindt.
Let op: Als die DBC's in verschillende jaren worden geopend, dan houden wij tweemaal eigen risico in en niet eenmaal. Je moet dan zowel het eigen risico van 2016, als het eigen risico van 2017 betalen. Je kunt altijd navragen of en wanneer er een vervolg-DBC wordt gestart bij je behandelaar in het ziekenhuis.

Betaal ik ook eigen risico voor een vervolg behandeling in het ziekenhuis?

Ja een vervolgbehandeling wordt gezien als een nieuwe behandeling (DBC-zorgproduct). Je betaalt daar dus eigen risico voor. Je kunt aan je zorgaanbieder vragen of je vervolgbehandeling een zgn. nieuwe behandeling is.

Wat is het eigen risico?

Het eigen risico is het bedrag dat je zelf moet betalen voordat je een vergoeding krijgt van Ik! Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt een verplicht eigen risico op de basisverzekering. De hoogte hiervan wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld. In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,-. 
Heb je ook een vrijwillig eigen risico? Dan komt dit bovenop het verplicht eigen risico.

Vrijwillig eigen risico

Je kunt jaarlijks kiezen voor een vrijwillig eigen risico van € 0,- of € 500,-. Een hoger vrijwillig eigen risico betekent een lagere premie.

Hoe werkt het eigen risico?

Het verplicht en vrijwillig eigen risico werken hetzelfde. Beide eigen risico’s gelden voor dezelfde zorgvormen en moet je op dezelfde manier aan ons betalen. Het enige verschil is dat het verplicht eigen risico voor iedereen geldt en je het vrijwillig eigen risico zelf kunt kiezen.

Stuurt de zorgverlener de nota rechtstreeks naar ik!? Dan brengen wij het bedrag bij jou in rekening. Heb je zelf een nota ontvangen van een zorgverlener? Dan kun je deze bij ons indienen. Op de vergoeding wordt de eigen bijdrage in mindering gebracht.

Als je een verplicht en vrijwillig eigen risico hebt, worden de kosten van zorg eerst in mindering gebracht op het verplicht eigen risico en daarna op het vrijwillig eigen risico.

Geldt het eigen risico voor alle zorg?

Nee, het eigen risico geldt niet voor:

  • Huisartsenzorg (m.u.v. uitbestede laboratoriumonderzoeken)
  • Ketenzorg
  • Kraamzorg en verloskundige hulp (m.u.v. laboratoriumonderzoeken, medicijnen, vlokkentest en ambulance)
  • Hulpmiddelen in bruikleen
  • Verpleging en verzorging thuis
  • Nacontroles van een nier- of leverdonor
  • Vervoer van een donor
  • Zorg uit uw aanvullende verzekering
  • Zorg voor kinderen tot 18 jaar

Met een basisverzekering van Avéro Achmea betaal je daarnaast ook geen eigen risico voor de directe kosten van de medicatiebeoordeling chronisch gebruik van receptgeneesmiddelen uitgevoerd door een hiervoor gecontracteerde apotheek.

Wil je weten of een eigen risico of eigen bijdrage geldt voor jouw zorg?
Bekijk dan ons vergoedingenoverzicht.

Ik heb zorgkosten die onder het eigen risico vallen. Moet ik deze direct betalen?

Meestal niet. Doorgaans sturen zorgverleners (zoals je apotheek of specialist) hun declaraties direct naar ons. In die gevallen betalen wij de rekeningen rechtstreeks, zodat je deze niet zelf hoeft voor te schieten en in te dienen bij ons. Wij houden daardoor wel het eigen risico en de eigen bijdrage van je tegoed.

Kan ik het verplicht eigen risico afkopen?

Nee, het verplicht eigen risico is wettelijk vastgelegd en geldt voor iedereen vanaf 18 jaar.

Kan ik mijn vrijwillig eigen risico wijzigen?

Ja, je kunt kiezen voor een vrijwillig eigen risico van € 0,- of € 500,-. Je kunt je vrijwillig eigen risico één keer per jaar wijzigen, bij het ingaan van het nieuwe jaar. In het najaar ontvang je hierover meer informatie.

Compensatieregeling eigen risico

Voor een eventuele compensatie voor het eigen risico kunt u terecht bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Vanaf 2014 zijn de gemeenten namelijk belast met de uitvoering van tegemoetkomingen voor verzekerden met hoge zorgkosten.

Wat is een eigen bijdrage?

Een eigen bijdrage is een vast bedrag of een percentage van de zorgkosten dat niet verzekerd is en dat je als verzekerde zelf moet betalen.

Het eigen risico verhalen op een aansprakelijke tegenpartij

Als je medische kosten hebt gemaakt door een ongeval, dan wordt daar wellicht eigen risico over ingehouden. Als het ongeval is veroorzaakt door een andere partij, kan deze mogelijk aangesproken worden. Wij stellen dan de verzekeraar van de tegenpartij aansprakelijk en verhalen de door jou gemaakte medische kosten en je eigen risico.