Veelgestelde vragen

Kostenoverzicht

Wanneer kan ik het kostenoverzicht verwachten?

In september 2013 hebben wij een nieuw kostenoverzicht voor je klaar gezet in jouw persoonlijke digitale archief. Het overzicht gaat over declaraties met een behandeldatum in 2013 en die wij hebben uitbetaald tot en met 31 juli 2013. In maart 2014 wordt via het online archief het kostenoverzicht over heel 2013 beschikbaar gesteld.

Moet ik deze kosten betalen? Ontvang ik nog een acceptgiro?

Het overzicht is informatief. Het is mogelijk dat op het overzicht kosten staan vermeld, die je nog moet betalen. Als dit zo is, ontvang je hierover nog een apart bericht.

Ontvangen alle gezinsleden een kostenoverzicht?

Ja, elke verzekerde met een zorgpolis ontvangt een kostenoverzicht, dus ook kinderen jonger dan 18 jaar. Je vindt de kostenoverzichten in het persoonlijke digitale archief van de hoofdverzekerde.

Waarom heb ik een kostenoverzicht ontvangen?

In de afgelopen periode heb je zorgkosten gemaakt. Deze kosten vallen onder je eigen risico of je bent ik! hiervoor een eigen bijdrage verschuldigd. Het kostenoverzicht is informatief maar kun je eventueel ook gebruiken bij je jaarlijkse belastingaangifte.

Waarom betaal ik een eigen bijdrage?

Sommige zorgkosten komen niet of niet geheel voor vergoeding in aanmerking. Het deel dat je zelf betaalt noemen we de eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het door jouw gekozen verzekeringspakket.

Bovendien heb je een eigen risico. Tot het bedrag van dit eigen risico is bereikt, zijn de kosten voor zorg voor je eigen rekening.

Waarom brengt de zorgverlener deze kosten niet direct bij mij in rekening?

ik! heeft met veel zorgverleners afgesproken dat ze hun nota’s direct aan ons richten. Ook als je eigenlijk een eigen bijdrage moet betalen. Wij betalen de hele nota en schieten daarmee je eigen bijdrage voor. Dit bedrag innen we vervolgens weer bij jou.

Het totaal aan kosten op het kostenoverzicht is hoger dan het wettelijk verplicht eigen risico. Hoe kan dat?

Je hebt bij het afsluiten van uw verzekering een vrijwillig eigen risico gekozen. Daardoor is je totaalbedrag aan eigen risico groter.

Ik ben niet in het ziekenhuis geweest op de datum die vermeld staat op het kostenoverzicht. Klopt dit overzicht wel?

Het is mogelijk dat de datum niet overeenkomt met de datum waarop je in het ziekenhuis bent geweest. Als je met een gezondheidsklacht naar het ziekenhuis gaat, stelt een specialist de diagnose en daaruit volgt eventueel een behandeling. De datum in het kostenoverzicht is de begindatum van de behandelperiode waarover de zorgverlener kosten bij ons heeft gedeclareerd.

Waarom krijg ik niet meer specifieke informatie over de gedeclareerde kosten?

In verband met de wet op de privacy mogen wij je schriftelijk geen medische informatie verstrekken. Je kunt telefonisch met ons contact opnemen als je je BSN (voorheen sofinummer) bij de hand houdt. Wij mogen je telefonisch alleen gegevens verstrekken over de persoon die wij op dat moment aan de lijn hebben.

Wat moet ik doen als de zorg onjuist is gedeclareerd door mijn zorgverlener?

Je kunt contact opnemen met je zorgverlener om te achterhalen welke behandeling exact heeft plaatsgevonden. Is de declaratie van je zorgverlener niet correct, dan kan de zorgverlener dit bij ons corrigeren.

Wat betekent receptnummer?

Dit is het nummer van het oorspronkelijke recept dat de arts heeft voorgeschreven. Met dit recept heeft de apotheek de kosten bij ons ingediend.

Hoe kan ik zien waar de kosten betrekking op hebben?

In het kostenoverzicht staat steeds boven de gedeclareerde zorg wie de behandelaar of leverancier was.

Heeft iedere medeverzekerde een apart persoonlijk online archief waar het kostenoverzicht per verzekerde staat vermeld?

Nee, alleen de hoofdverzekerde op de polis heeft een persoonlijk account en dus toegang tot het persoonlijk online archief. Hierdoor is het niet mogelijk voor een medeverzekerde om een apart account aan te maken en enkel zijn/haar persoonlijke zorgkosten in te zien. Alleen de hoofdverzekerde heeft toegang tot het totale kostenoverzicht van alle personen op de polis.

Waarom worden bepaalde zorgkosten niet vergoed?

Sommige zorgkosten worden gedeeltelijk of in zijn geheel niet vergoed. Redenen hiervoor kunnen zijn:

  • Er geldt een eigen bijdrage voor de behandeling en/of middel.
  • Het bedrag van de gedeclareerde kosten wordt verrekend met het eigen risico.
  • De zorgkosten komen volgens de voorwaarden van uw verzekering niet voor vergoeding in aanmerking. Raadpleeg hiervoor de voorwaarden van je zorgverzekering.

Kosten door een ongeval?

Staan er kosten op je kostenoverzicht die het gevolg zijn van een (verkeers)ongeval en is hiervoor een ander aansprakelijk? Deze kosten en je eigen risico kunnen wij dan verhalen.

Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-261 19 99 of via e-mail zorgregres@ik.nl.