Veelgestelde vragen

Terugvordering eigen risico

Kan ik in 2016 nog meer rekeningen over 2015 verwachten?

Ja, het is mogelijk als je eigen risico van 2015 nog niet volledig verbruikt is. Zorgverleners kunnen tot drie jaar na de behandeldatum nog kosten bij ons declareren.

Op mijn brief staan heel veel kleine bedragen op dezelfde datum. Wat zijn dit voor bedragen?

Zodra je veel kleine kosten op één datum ziet staan, is er sprake geweest van een laboratoriumonderzoek. De datum waarop het onderzoek heeft plaatsgevonden hoeft niet overeen te komen met de datum waarop jij materiaal hebt afgestaan. Met materiaal bedoelen we bijvoorbeeld bloed, urine of een stukje huid.

In veel gevallen heb je materiaal afgestaan bij een huisarts en soms krijg je ook het resultaat via je huisarts terug. De kosten van het onderzoek vallen onder het eigen risico omdat deze worden gemaakt bij een laboratorium, deze kosten vallen onder het eigen risico. De kosten van het consult bij de huisarts vallen niet onder het eigen risico.

Alle materialen en verrichtingen worden als aparte kostenposten ingediend. Wij zijn verplicht om de ingediende kosten op dezelfde manier op de factuur te verwerken.

Waarom krijg ik mijn zorgkosten niet vergoed?

Sommige zorgkosten worden gedeeltelijk of in zijn geheel niet vergoed. Redenen hiervoor kunnen zijn:

  • Er geldt een eigen bijdrage voor de behandeling en/of middel.
  • Het bedrag van de gedeclareerde kosten wordt verrekend met het eigen risico.
  • De zorgkosten komen volgens de voorwaarden van je verzekering niet voor vergoeding in aanmerking. Raadpleeg hiervoor de voorwaarden.

Er wordt wel een beschrijving gegeven van de kosten maar deze is heel algemeen, waarom omschrijven jullie de kosten niet specifieker?

In verband met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) mogen wij je schriftelijk of per mail geen specifieke medische gegevens verstrekken. Dit is ook de reden dat deze niet in het overzicht staan dat je hebt ontvangen. Via Mijn ik! kun je wel detailgegevens raadplegen.

In Mijn ik! bij het tabblad Mijn zorgkosten (via zorgberichten) vind je de declaraties die je zelf hebt ingediend, maar ook de declaraties die ik! direct van je zorgaanbieder heeft ontvangen. Bijvoorbeeld van je ziekenhuis of de kosten die je huisarts in rekening brengt omdat je ingeschreven bent bij de praktijk. Je ziet niet alleen het type zorg en de gedeclareerde kosten, maar ook wie de zorgaanbieder is en om wat voor behandeling het gaat. Zo zie je wat je behandelingen kosten en wat je daarvan vergoed krijgt. Daardoor kun je beoordelen of je voldoende verzekerd bent en controleren of je zorgaanbieder de juiste kosten declareert.

Details van je zorgkosten zoals de behandeling en de zorgaanbieder worden alleen getoond aan degene die de zorg heeft ontvangen, tenzij de verzekerde jonger is dan 16 jaar. Dan kan de hoofdverzekerde deze detailgegevens ook bekijken.

Op mijn vordering staat ‘medisch specialisme’, waarom staan er twee kostenposten op één datum?

De declaratie bestaat uit een honorariumdeel (de beloning voor de arts) en een kostendeel (de kosten van de instelling). Bij een kostendeel moet je denken aan de voorzieningen (verzorging, apparatuur, gebouw, etc.) in het ziekenhuis waar je bent geholpen. Op het overzicht zie je niet de exacte datum waarop je het ziekenhuis bezocht maar de startdatum van een behandeling. Het totale behandeltraject wordt in een nota gedeclareerd.

Zijn de kosten die op de specificatie eigen risico/eigen bijdrage staan niet verzekerd?

De specificatie die je ontvangt, gaat over kosten die wel zijn verzekerd. Kosten die op dit overzicht staan vallen onder eigen risico omdat ze zijn verzekerd via de basisverzekering. Het is door de overheid bepaald dat iedere verzekerde vanaf 18 jaar eigen risico betaalt over de meeste kosten die via de basisverzekering zijn verzekerd.

De hoogte van het eigen risico wordt ieder jaar door de regering bepaald. Voor 2015 is dit € 375,- per verzekerde van 18 jaar en ouder. Vanaf 2016 is het eigen risico verhoogd naar € 385,-.

Compensatieregeling eigen risico

Voor een eventuele compensatie voor het eigen risico kunt je terecht bij de gemeente waar je staat ingeschreven. Vanaf 2014 zijn de gemeenten namelijk belast met de uitvoering van tegemoetkomingen voor verzekerden met hoge zorgkosten.

Waarom vordert ik! het eigen risico niet meer een keer per jaar?

Voorheen kreeg je van ons een terugvordering eigen risico van de zorgkosten van het jaar daarvoor. Wij hebben echter gemerkt dat het voor veel klanten lastig is om lang geleden gemaakte zorgkosten te herkennen. Daarom hebben wij ervoor gekozen om het eigen risico niet meer jaarlijks maar maandelijks terug te vorderen.

Waarom vordert ik! de kosten achteraf terug?

Als je naar het ziekenhuis, een specialist of de apotheek gaat, sturen deze zorgverleners uw rekening rechtstreeks naar ons. Wij betalen de volledige nota aan de zorgverlener en verrekenen het betaalde bedrag met je eigen risico en/of eigen bijdrage. Dit heeft als voordeel dat je de rekening niet zelf hoeft voor te schieten of in te dienen bij ons. Het betekent wel dat je achteraf je eigen risico en/of eigen bijdrage aan ons moet terugbetalen. Wij mogen dit bedrag tot vijf kalenderjaren nadat de kosten zijn gemaakt, terugvorderen.