Betalingsachterstand

Het is natuurlijk vervelend als je de premie of nota's van IAK niet, of niet op tijd kunt betalen. Bij een betalingsachterstand kun je daarom een betalingsregeling aanvragen. Neem contact op met onze klantenservice. Wij kijken dan samen met je of een betalingsregeling mogelijk is. 

Wat gebeurt er als je niet op tijd betaalt?

  • Wij sturen je een betalingsherinnering. Als wij de betaling binnen de uiterlijke betaaldatum ontvangen, heeft dit verder geen gevolgen voor je.
  • Als wij de betaling niet hebben ontvangen dan sturen wij je een aanmaning. Hiervoor brengen wij € 15,- incassokosten in rekening.
  • Betaal je het bedrag niet na deze herinnering? Dan ontvang je een laatste herinnering (sommatie). De incassokosten zijn dan in totaal € 40,-.
  • Als wij na de laatste herinnering (sommatie) nog geen betaling van je hebben ontvangen dan dragen wij het openstaande bedrag over aan een incassobureau. De bijkomende incassokosten en de verschuldigde wettelijke rente moet je zelf betalen.

Beëindigen aanvullende verzekering

Heb je na de herinneringen nog steeds een betalingsachterstand van jouw premie? Dan schorsen wij de vergoedingen van alle aanvullende- en tandartsverzekeringen. Dit betekent dat je geen recht meer hebt op deze vergoedingen. Je blijft verplicht om de premie te betalen.

Heb je na de laatste herinnering nog steeds jouw premie niet betaald? Dan beëindigen wij jouw aanvullende verzekering per de laatste dag van de maand. Daarnaast moeten wij je registreren als een verzekerde met premieachterstand. Dit betekent dat je jouw basisverzekering niet kunt opzeggen totdat de premieachterstand betaald is.

Zes maanden betalingsachterstand zorgpremie

Is de betalingsachterstand opgelopen tot zes maandpremies? Dan zijn we verplicht je aan te melden bij het Zorginstituut Nederland. Het Zorginstituut Nederland int een zogeheten 'bestuursrechtelijke premie', die hoger ligt dan de premie die je normaal voor jouw zorgverzekering betaalt. Dit bedrag wordt zoveel mogelijk ingehouden op jouw loon of uitkering. Dit loopt door totdat je ook de opgelopen achterstand en de bijbehorende kosten hebt betaald.