ik! heeft een digitale polis

Bekijk en wijzig online je verzekeringen (en die van je gezinsleden).


Online berichten

Bekijk en download de belangrijkste zorgberichten, zoals:

  • Uitkeringsspecificaties
  • Eigen risico specificaties
  • Polisbladen
  • Mededelingen

Pakket en/of het vrijwillig eigen risico wijzigen

Jaarlijks, per 1 januari van het nieuwe jaar, kun je jouw verzekeringspakket en vrijwillig eigen risico wijzigen. Je verzekering en die van je gezinsleden kun je online wijzigen van medio november tot 1 januari. Wil je eerder een wijziging doorgeven, dan kun je dit via e-mail doen aan zorg@ik.nl.


Verzekeringen van je 18-jarig kind wijzigen

Je kunt de verzekeringen van je 18-jarig kind wijzigen. Deze wijzigingen gaan in op de eerste dag van de maand nadat je kind 18 jaar is geworden. Je kunt tot uiterlijk één maand daarna de wijzigingen doorgeven.

Wijzig snel en eenvoudig online de verzekeringen van je kind. Je kunt de verzekeringen online wijzigen in de maand dat je kind 18 jaar wordt. Maar ook in de maand daarvoor en daarna. Bijvoorbeeld: je zoon wordt in mei 18 jaar. Je kunt dan in april, mei en juni de wijziging online doorgeven.