Vergoedingen

Belangrijkste wijzigingen vergoedingen 2017

Jij wilt weten waarvoor je verzekerd bent. ik! heeft de belangrijkste vergoedingen voor 2017 op een rijtje gezet.

Wil je weten wat je precies vergoed krijgt? Download het vergoedingenoverzicht (PDF) aan de rechterkant.


Beknopt overzicht vergoedingen 2017

  Basis Gericht Goed Beter
Fysiotherapie Ja Max. 9 behandelingen per jaar Max. 12 behandelingen per jaar Max. 14 behandelingen per jaar
Brillen en contactlenzen Nee Nee € 50 per
3 jaren
€ 100 per
3 jaren
Alternatieve zorg en
middelen
Nee Nee Nee € 35 per dag tot
€ 250 per jaar
Spoedeisende zorg in het
buitenland
Ja Europa: volledig
Wereld: 100% NL-tarief
Europa: volledig
Wereld: 100% NL-tarief
Europa: volledig
Wereld: 100% NL-tarief
Anticonceptie-
middelen
Ja, tot
21 jaar
Nee Vanaf 21 jaar: max. € 200
per jaar
Vanaf 21 jaar:
max. € 200
per jaar
Psychologische zorg Ja Nee Nee Nee
Bevalling en kraamzorg Ja, met
eigen
bijdragen
Nee Nee Volledige vergoeding wettelijke eigen bijdragen
Tandartskosten
vanaf 18 jaar
Nee Nee Max. € 250
per jaar
Max. € 300
per jaar
Vaccinaties voor buitenlandse reizen Nee Volledige vergoeding Budget preventie: max. € 100
per jaar
Budget preventie: max. € 200
per jaar


Medische machtiging

Voor sommige behandelingen, hulpmiddelen en geneesmiddelen hebt u vooraf toestemming nodig van uw zorgverzekeraar. Pas na deze toestemming, krijgt u de kosten vergoed. Een andere naam voor toestemming is machtiging. Vraagt u vooraf geen toestemming, dan is het mogelijk dat u geen vergoeding krijgt. Binnen 10 werkdagen krijgt u een reactie op uw aanvraag.