Vergoedingen

Medicijnbeleid Achmea

Achmea kent twee soorten contracten met apothekers: het IDEA contract en het contract met preferentiebeleid. Deze contracten zijn bedoeld om betere afspraken voor farmacie te maken, waardoor de zorgkosten minder hard stijgen.

IDEA staat voor Integraal Doelmatigheidscontract Excellente Apothekers. De apotheker levert geneesmiddelen en dieetpreparaten op basis van de polisvoorwaarden. Hij bepaalt welk merkmiddel hij u verstrekt als:

  • er van een geneesmiddel meerdere identieke, onderling vervangbare varianten met dezelfde werkzame stof zijn;
  • er geen medische noodzaak bestaat voor één van deze varianten.

Wilt u een ander merkmiddel zonder dat er medische noodzaak is, dan krijgt u het middel niet vergoed.
Unieke geneesmiddelen krijgt u wel vergoed. Dit zijn middelen die nog onder patent staan en daardoor niet nagemaakt mogen worden door andere farmaceutische fabrikanten.

In de veelgestelde vragen vindt u meer informatie over het medicijnbeleid van Avéro Achmea.


Belangrijkste wijzigingen vergoedingen 2017

Jij wilt weten waarvoor je verzekerd bent. ik! heeft de belangrijkste vergoedingen voor 2017 op een rijtje gezet.

Wil je weten wat je precies vergoed krijgt? Download het vergoedingenoverzicht (PDF) aan de rechterkant.


Beknopt overzicht vergoedingen 2017

  Basis Gericht Goed Beter
Fysiotherapie Ja Max. 9 behandelingen per jaar Max. 12 behandelingen per jaar Max. 14 behandelingen per jaar
Brillen en contactlenzen Nee Nee € 50 per
3 jaren
€ 100 per
3 jaren
Alternatieve zorg en
middelen
Nee Nee Nee € 35 per dag tot
€ 250 per jaar
Spoedeisende zorg in het
buitenland
Ja Europa: volledig
Wereld: 100% NL-tarief
Europa: volledig
Wereld: 100% NL-tarief
Europa: volledig
Wereld: 100% NL-tarief
Anticonceptie-
middelen
Ja, tot
21 jaar
Nee Vanaf 21 jaar: max. € 200
per jaar
Vanaf 21 jaar:
max. € 200
per jaar
Psychologische zorg Ja Nee Nee Nee
Bevalling en kraamzorg Ja, met
eigen
bijdragen
Nee Nee Volledige vergoeding wettelijke eigen bijdragen
Tandartskosten
vanaf 18 jaar
Nee Nee Max. € 250
per jaar
Max. € 300
per jaar
Vaccinaties voor buitenlandse reizen Nee Volledige vergoeding Budget preventie: max. € 100
per jaar
Budget preventie: max. € 200
per jaar