Medicijnbeleid Achmea

Achmea kent twee soorten contracten met apothekers: het IDEA contract en het contract met preferentiebeleid. Deze contracten zijn bedoeld om betere afspraken voor farmacie te maken, waardoor de zorgkosten minder hard stijgen.

IDEA staat voor Integraal Doelmatigheidscontract Excellente Apothekers. De apotheker levert geneesmiddelen en dieetpreparaten op basis van de polisvoorwaarden. Hij bepaalt zelf welk merkmiddel hij u verstrekt als:

  • er van een geneesmiddel meerdere identieke, onderling vervangbare varianten met dezelfde werkzame stof zijn;
  • er geen medische noodzaak bestaat voor één van deze varianten.

Wil je een ander merkmiddel zonder dat er medische noodzaak is, dan krijg je het middel niet vergoed.
Unieke geneesmiddelen krijg je wel vergoed. Dit zijn middelen die nog onder patent staan en daardoor niet nagemaakt mogen worden door andere farmaceutische fabrikanten.

Heeft je apotheek een contract met preferentiebeleid? Dan levert jouw apotheker het door Achmea aangewezen preferente geneesmiddel. Een overzicht van de aangewezen preferente geneesmiddelen vindt u hier. Heeft jouw apotheek geen contract met Achmea? Ook dan is het preferentiebeleid van toepassing. Let dan goed op of je geneesmiddel op de lijst preferente geneesmiddelen staat. Bij deze apotheken moet je ook alle geneesmiddelen eerst zelf voorschieten.

Preferent geneesmiddel is niet leverbaar

Als het preferente geneesmiddel niet leverbaar is, krijg je een alternatief van dezelfde fabrikant. Jouw apotheek weet om welke middelen dit gaat.

Uw voordeel

Omdat Achmea afspraken maakt met apothekers en met fabrikanten, besparen wij op de kosten van geneesmiddelen. Dit voordeel zie je terug in jouw portemonnee:

  • Je verzekeringspremie blijft zo laag mogelijk.
  • Je betaalt de laagste prijs voor geneesmiddelen waarvoor een alternatief bestaat.
  • Je betaalt minder eigen risico.
  • Je betaalt de laagste eigen bijdrage.

Ons geneesmiddelenbeleid verandert maximaal 1 keer per jaar, in december. De rest van het jaar sta je dus niet voor verrassingen. Meer informatie over het geneesmiddelenbeleid vindt u in het Reglement Farmaceutische Zorg