Persoonsgebonden Budget (PGB)

Het Persoonsgebonden Budget (PGB) vanuit de Zorgverzekeringswet is onderdeel van verpleging en verzorging.

Je komt in aanmerking voor het pgb vv als je onder één of meerdere van de hieronder beschreven doelgroepen valt:

 • je jonger dan 18 jaar bent, en er sprake is van verpleging en/of verzorging door complexe somatische problematiek of door een lichamelijke handicap, en:
  • er behoefte is aan permanent toezicht, of
  • 24 uur per dag zorg in de nabijheid beschikbaar moet zijn. Deze zorg moet gepaard gaan met één of meer specifieke verpleegkundige handelingen.
   Deze doelgroep wordt ook wel Intensieve Kindzorg (IKZ) genoemd.
 • Je jonger dan 18 jaar bent en bent aangewezen op verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg. Je dient te beschikken over een indicatiestelling van de medisch specialist.
 • Je langdurig, dat wil zeggen langer dan 1 jaar, op verpleging en/of verzorging bent aangewezen.
 • Je op palliatieve terminale zorg (PTZ) bent aangewezen. Jouw behandelend arts heeft vastgesteld dat de ingeschatte levensverwachting minder is dan 3 maanden.

In het Reglement Persoonsgebonden Budget (PGB) lees je meer over de voorwaarden. U vindt dit reglement hier

Hoe vraagt je een pgb aan voor verpleging of verzorging?

Dit doet je samen met de wijkverpleegkundige (niveau 5, HBO opgeleid) van een thuiszorgorganisatie in jouw gemeente. Hij of zij stelt de indicatie vast en stelt een zorgplan samen met jou op. Je vult samen het pgb-aanvraagformulier in. Dit formulier bestaat uit twee delen:

 • Het verpleegkundig deel - Dit laat je invullen door jouw wijkverpleegkundige.
 • Het verzekerden deel - Dit vul je zelf in. Hierin staan jouw persoons- en adresgegevens.

Je stuurt de formulieren en eventuele bijlagen naar ons op. Jouw aanvraag wordt daarna door ons beoordeeld. Als je voldoet aan de voorwaarden in het Reglement PGB, stellen wij jouw budget vast. Je ontvangt hiervan een toekenningsbrief. Hierin lees je hoelang je recht hebt op dit budget en tot wanneer de verwijzing geldig is.

PGB verlengen

Als jouw indicatie voor verzorging en verpleging verloopt of jouw situatie wijzigt, moet je het PGB opnieuw bij ons aanvragen. Je neemt dan contact op met de wijkverpleegkundige die (opnieuw) een indicatie stelt. Je vult samen de aanvraagformulieren in en stuurt deze naar ons op. Dit moet minimaal zes weken voor de einddatum van jouw indicatie gebeuren. Wij beoordelen jouw aanvraag. Als je voldoet aan de voorwaarden in het Reglement PGB, stellen wij jouw budget vast. Je ntvangt hiervan een toekenningsbrief. Hierin lees je hoelang je recht hebt op dit budget en tot wanneer de verwijzing geldig is.

Wijzigingen doorgeven

Indien je een (wettelijke) vertegenwoordiger wil aanwijzen of de gegevens over jouw (wettelijke) vertegenwoordiger wil aanpassen geef je dit aan ons door. Je vult hiervoor het Wijzigingsformulier PGB vv in. Je gebruikt het Wijzigingsformulier PGB vv ook om uw PGB te beëindigen of als je (tijdelijk) wordt opgenomen in een instelling of ziekenhuis. 

Uw zorg declareren 

Je kunt de geleverde zorg alleen achteraf bij ons declareren. Ook kun je alleen zorg declareren dat daadwerkelijk verleend is. Wij maken het bedrag waar je recht op hebt binnen 10 werkdagen aan je over. Hiermee betaal je dan zelf jouw zorgverleners. Om jouw rekeningen te declareren, gebruik je het declaratieformulier informele zorgaanbieder of formele zorgaanbieder. 

Je vindt de formulieren onderaan deze pagina.

Jouw  formulieren en eventuele bijlages kunt per e-mail of per post sturen naar: 

IAK Verzekeringen
t.a.v. de medisch adviseur
antwoordnummer 10661
5600 WB Eindhoven

Downloads


Formulieren


Reglementen en overeenkomstenJe zorg declareren

Wijzigingen doorgeven

PGB verlengen

Meer veelgestelde vragen