Zorg in het buitenland

Spoedeisende zorg in het buitenland

Wat is spoedeisende zorg?

Spoedeisende zorg is medische zorg die direct noodzakelijk is. De behandeling van JE klachten kan niet wachten tot je terug bent in Nederland.

Heeft u spoedeisende hulp nodig?

Neem dan contact op met de alarmcentrale. Bij een ziekenhuisopname is dit verplicht. U bereikt de alarmcentrale 24 uur per dag.

Wat betalen we?

Er zijn 2 regelingen voor vergoeding:

 • volgens je basisverzekering en aanvullende verzekering
 • volgens de vergoedingsregels van het land waar je de zorg krijgt, bijvoorbeeld met de EHIC

Wat betalen we uit uw basisverzekering?

We betalen maximaal 100% van het tarief in Nederland voor zorg uit de basisverzekering. De vergoeding is voor mensen die:

 • met spoed behandeling nodig hebben in het buitenland
 • deze behandeling niet hadden verwacht voor de reis begon
 • maximaal 1 jaar in het buitenland zijn voor vakantie, studie of werk

Je betaalt eigen risico.

Wat betalen we uit de aanvullende verzekering of reisverzekering?

We betalen een aanvulling tot de buitenlandse prijs. Het is daarom verstandig om een aanvullende verzekering of reisverzekering met medische module af te sluiten. Het eigen risico uit de basisverzekering betaalt je wel zelf.

Welk bewijs van verzekering heb je in het buitenland nodig?

Niet elk land herkent je zorgpas als verzekeringsbewijs. Controleer daarom voor vertrek of u een European Health Insurance Card (EHIC) of een ander verzekeringsbewijs nodig heeft. De EHIC is persoonsgebonden en gratis. De geldigheidsduur staat rechtsonder op de EHIC. Bij de meeste zorgpassen staat de EHIC op de achterkant. Heb je geen EHIC op uw zorgpas? Dan raden wij u aan om hier een nieuwe zorgpas aan te vragen.  

Waar heb je recht op met de EHIC?

Je hebt recht op spoedeisende zorg die in het wettelijke verstrekkingenpakket zit, als je verblijft in:

 • de EU
 • IJsland
 • Liechtenstein
 • Noorwegen
 • Zwitserland
 • Australië

Dit recht heb je op basis van de Europese Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement. Richtlijn 2011/24/EU. Je basisverzekering moet geldig zijn op het moment van de behandeling. De EHIC is niet bedoeld voor planbare zorg.

Wat krijg je betaald met de EHIC?

Je krijgt dezelfde vergoeding als inwoners van het land waar je verblijft. Je betaalt ook dezelfde eigen bijdragen. Krijg je een nota voor een eigen bijdrage? Stuur deze dan naar ons op. Wij kijken dan of wij de eigen bijdrage betalen.

Wat krijg je niet betaald met de EHIC?

Zorg in particuliere klinieken zit meestal niet in het wettelijke verstrekkingenpakket van het land. Particuliere klinieken accepteren je EHIC daarom meestal niet.

EHIC app

Op de website van de Europese Commissie kunt u de EHIC app downloaden. Via deze app kan je per land lezen wat in het wettelijke verstrekkingenpakket zit. En wat je moet doen om zorg te krijgen. Ook vind je informatie over alarmnummers.

Niet spoedeisende zorg in het buitenland

Wat is niet- spoedeisende zorg?

Niet-spoedeisende zorg is zorg die je vooraf kunt plannen.

Wat betalen we?

Er zijn meerdere regelingen voor vergoeding:

 • zorg uit uw basisverzekering bij gecontracteerde zorgverleners in België en Duitsland
 • zorg uit uw basisverzekering en aanvullende verzekering bij niet- gecontracteerde zorgverleners
 • zorg bij expertisebehandelingen
 • zorg volgens de vergoedingsregels van het land waar je de zorg krijgt, met het S2 formulier

Wat betalen we uit je basisverzekering bij gecontracteerde zorgverleners?

Wij hebben met een aantal zorgverleners in België en Duitsland contracten gesloten. Hier kan je voor niet-spoedeisende medisch specialistische zorg terecht. Wij betalen 100% voor zorg uit de basisverzekering. Je betaalt eigen risico.

Wat betalen we uit je basisverzekering bij niet- gecontracteerde zorgverleners?

Voor het jaar 2017 geldt dat we maximaal 75% uitbetalen van het gemiddeld gecontracteerd tarief in Nederland als je een naturapolis hebt. En maximaal 100% van het marktconforme tarief in Nederland, als je een restitutiepolis hebt. Kost de behandeling meer dan wij vergoeden? Dan betaal je de rest van het bedrag zelf. Je betaalt eigen risico. 

Wat regelt je zelf?

Je hebt vooraf een verwijzing nodig van je huisarts of specialist. Hiermee kan je bij ons een machtiging aanvragen. Vul het aanvraagformulier in en stuur de verwijzing van je specialist mee.

Wij vertellen je dan precies welk bedrag wij betalen. 

Wat betalen we uit je basisverzekering bij expertisebehandelingen?

Expertisebehandelingen in het buitenland betalen we 100%. De vergoeding is voor behandelingen waarvoor in Nederland de medische kennis ontbreekt. Je betaalt eigen risico.

Je hebt vooraf toestemming van ons nodig

Vul het aanvraagformulier in en stuur de verwijzing van je specialist mee.

Met het document S2 kan je aantonen dat wij toestemming hebben gegeven voor je geplande behandeling als je verblijft in:

 • de EU
 • IJsland
 • Liechtenstein
 • Noorwegen
 • Zwitserland

Dit recht heb je op basis van de Europese Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement. Richtlijn 2011/24/EU. U krijgt het S2 van ons als wij je toestemming geven voor je behandeling.

Wat krijg je betaald met het S2?

Je krijgt dezelfde vergoeding als inwoners van het land waar je verblijft. Je betaalt ook dezelfde eigen bijdragen. Krijg je een nota voor een eigen bijdrage? Stuur deze dan naar ons op. Wij kijken dan of wij de eigen bijdrage betalen.

Wat krijg je niet betaald met het S2?

Zorg in particuliere klinieken zit meestal niet in het wettelijke verstrekkingenpakket van het land. Particuliere klinieken accepteren je S2 daarom meestal niet.

Declareren buitenlandse nota’s

Declaratieformulier

Buitenlandse nota’s declareer je met het declaratieformulier.

Zorgnota's

Zorgnota’s moeten bij voorkeur zijn geschreven in het Nederlands, Frans, Duits, Engels of Spaans Als wij het noodzakelijk vinden, kunnen wij je vragen om een nota te laten vertalen door een beëdigd vertaler. De vertaalkosten vergoeden wij niet.

Omrekenkoers buitenlandse valuta

Wij vergoeden de kosten van zorg van een niet-gecontracteerde zorgverlener of zorginstelling aanjeu in euro’s. Dit doen wij volgens de dagelijkse omrekenkoers zoals de Europese Centrale Bank deze publiceert. Wij hanteren de koers die gold op de factuurdatum van je nota. De vergoeding waar je recht op heeft, betalen wij altijd aan je uit op het rekeningnummer (IBAN) dat bij ons bekend is. Dit moet een rekeningnummer (IBAN) zijn van een bank die in Nederland gevestigd is.