Afspraken met zorgverleners


Informatie over de toegang en bereikbaarheid van zorg

Avéro Achmea heeft afspraken voor je gemaakt met gecontracteerde zorgverleners over de toegang en bereikbaarheid van zorg. Hieronder geven we per zorgsoort kort aan wat voor afspraken dat zijn en wat je van onze gecontracteerde zorgverleners kunt verwachten.

Wacht -en toegangstijden ziekenhuiszorg

Voor medisch specialistische zorg heeft Achmea met zorgaanbieders afspraken gemaakt over de maximale wacht- en toegangstijden. Deze afspraken zijn conform de Treeknormen. Deze Treeknormen zijn landelijk afspraken tussen betrokken partijen in de gezondheidszorg. De afspraken over wacht –en toegangstijden zijn een resultaatsverplichting voor de zorgaanbieders. Afwijken is alleen mogelijk bij zeer uitzonderlijke gevallen zoals landelijke tekorten aan medisch personeel of overmacht situaties.

De normen zijn als volgt gedefinieerd:
 • Toegangstijd ziekenhuiszorg: 80 % binnen 3 weken, maximaal 4 weken
 • Wachttijd diagnostiek/indicatiestelling: 80 % binnen 3 weken, maximaal 4 weken
 • Wachttijd poliklinische behandeling: 80 % < 3 weken, maximaal 4 weken
 • Wachttijd klinische behandeling: 80 % < 5 weken, maximaal 7 weken

Apothekers 

Je kunt 7 dagen per week, 24 uur per dag terecht kunt bij een apotheek. Overdag is een apotheek met de auto bereikbaar binnen een kwartier. In de avond, nacht en in het weekend kun je met de auto altijd binnen 45 minuten een apotheek bereiken.

Fysio- en oefentherapie

Binnen 5 werkdagen kun je terecht bij een fysiotherapeut en/of oefentherapeut die bereikbaar is op een afstand minder dan 30 kilometer.

GGZ / Crisiszorg

In geval van een psychiatrische crisis is zorg direct beschikbaar. Hiertoe zijn in heel Nederland afspraken gemaakt met een aantal GGZ-instellingen. Deze instellingen verzorgen een 7 x 24 uurs-crisisdienst, welke hulp biedt aan jeugdigen en volwassenen in acute psychische of psychiatrische nood.

Je kunt niet rechtstreeks contact opnemen met een instelling die de crisiszorg levert. Over het algemeen vinden beoordelingen door de crisisdienst plaats op verzoek van de huisarts. Meld je in geval van een psychiatrische crisis dus bij jouw huisarts. Ben je al in behandeling in de geestelijke gezondheidszorg dan kun je bij jouw behandelaar vragen welke afspraken er voor jou gelden in het geval van een psychiatrische crisis.

Bij de crisisdienst staan hulpverleners 24 uur per dag, 7 dagen in de week paraat om eerste hulp te bieden aan mensen met acute problemen variërend van ernstige psychosociale problematiek tot zeer ernstige psychopathologie, al dan niet in combinatie met verslavingsproblematiek. De hulpverleners van de crisisdienst zullen in principe cliënten zoveel mogelijk op locatie zien. Uitgangspunt van de crisisdienst is dat de patiënt in (dreigende) crisis direct een beoordeling krijgt zodat het voor de cliënt zelf, de verwijzer en de eventueel naastbetrokkenen snel duidelijk is wat er aan de hand is en welke zorg kan worden georganiseerd.

Huisartsenzorg 

Je kunt 7 dagen per week, 24 uur een beroep doen op huisartsenzorg. Tijdens de avond, nacht en in het weekend kun je via je eigen huisarts horen waar je terecht kunt om huisartsenzorg te ontvangen. In geval van spoed krijg je binnen 30 seconden een medisch deskundig persoon aan de telefoon.

Hulpmiddelen

Voor hulpmiddelen geldt dat je 5 dagen per week, gedurende kantooruren een beroep kunt doen op je hulpmiddelenleverancier. Voor een aantal hulpmiddelen is de leverancier 24 uur per dag bereikbaar. Dit geldt voor de volgende hulpmiddelen:
 • Hulpmiddelen voor ademhalingsondersteuning
 • Personenalarmering 
 • Anti decubitusmateriaal 
 • Verpleegbedden en toebehoren 
 • Diabeteshulpmiddelen 
 • Incontinentiehulpmiddelen 
 • Stomahulpmiddelen 
 • Infuustherapie 
 • Kinderhulpmiddelen 
 • Mobiliteitshulpmiddelen zoals; trippelstoelen en douche- en toilethulpmiddelen 
 • Sondevoeding 
 • Tracheostoma 
 • Verbandhulpmiddelen en negatieve druk therapie
Voor de vetgedrukte hulpmiddelen geldt dat deze binnen 6 uur worden geleverd (binnen Nederland). Voor de overige hulpmiddelen geldt een levertijd van maximaal een week. Bij op maat gemaakte hulpmiddelen, zoals orthopedisch schoeisel en prothesen, kan de levertijd oplopen tot 3 maanden, afhankelijk van het hulpmiddel. Voor de exacte informatie hierover neem je contact op met je leverancier.

Verloskunde en kraamzorg 

Je kunt 7 dagen in de week, 24 uur per dag een beroep doen op verloskundige zorg. Bij je verloskundige kun je terecht voor informatie over de bereikbaarheid in de avond, nacht en in het weekend. Voor begeleiding van de bevalling door de kraamorganisatie kun je als je verloskundige het signaal geeft bellen. De kraamverzorgende is dan binnen een uur ter plekke. Ook tijdens vakanties en feestdagen kun je gebruik maken van de geïndiceerde kraamzorg.