Preferentiebeleid

Preferentie betekent letterlijk voorkeur. Bij het gebruik van geneesmiddelen wil dat zeggen dat er (waar het kan) voorkeur is voor lager geprijsde geneesmiddelen. Door dit preferentiebeleid zijn de prijzen van de belangrijkste geneesmiddelen fors gedaald. Ongeveer 200 geneesmiddelen maken deel uit van het preferentiebeleid.

Wil je toch een ander, niet aangewezen geneesmiddel, dan betaal je dit zelf. Preferente geneesmiddelen vallen onder het verplicht en vrijwillig eigen risico.


Uitzondering bij medische noodzaak

Kun je vanwege een medische noodzaak niet met het aangewezen middel worden behandeld en heb je een andere variant nodig? Dan wordt dit middel volledig vergoed. De arts dient je hier wel een schriftelijke verklaring voor te geven.


Vergoedingslimiet

Bij alle apothekers (met en zonder contract) geldt dat als voor een groep onderling vervangbare geneesmiddelen een vergoedingslimiet is vastgesteld, je voor een geneesmiddel uit die groep recht hebt op vergoeding tot maximaal de vergoedingslimiet en voor zover er aan eventuele aanvullende vergoedingsvoorwaarden is voldaan.